CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỬA ĐÔNG Á
  Số 66 Khu Phố Thọ Mới – P. Quảng Thọ –TP. Sầm Sơn – Thanh Hóa
 02373 990 888
  0945 186 968
 cuadonga.com